Как да изготвим годишен доклад


Като основа следва да се вярва надеждността на представянето на материала и ясния език. В допълнение, годишният отчет е предназначен да оформя бизнес репутацията на вашата компания. Ето защо е важно да се състави правилно и да се предаде информация. Първата стъпка е издаването на заглавна страница в съответствие с всички изисквания. Тук не трябва да има никакви неприятности, дизайнът на заглавната страница се прави в съответствие със стандарта:

- името на отчета; - вид документ. Тук е необходимо да напишете на кой тип принадлежи отчетът - счетоводна, техническа или оперативна;
- отчетен период; - година и град.

Следващата страница е списъкът на лицата, които отговарят за изготвянето на документа. Необходимо е да се предостави подробна информация за лицето, което отговаря за поддържането на годишния доклад - име, собствено име, телефонен номер и електронна поща за комуникация.

Основната част. Тук в произволна форма е необходимо да се представят необходимите данни. Например счетоводният годишен отчет трябва да оповестява подробно финансовите политики на компанията - разходи, печалби и други финансови въпроси.

За да бъде материалът по-лесен за подаване, можете да допълвате данните с таблици. В таблиците е по-добре да въведете средните стойности на данните, представени в главната част на документа.

Допълнете основната част с помощта на отчетна документация от други отдели на компанията. Но те могат да се използват само ако наистина допълват вашите данни. Така че давате тегло на документа, демонстрирате отношението към развитието на компанията на други служители.

След изготвянето на отчета, трябва да съгласувате всички данни, няколко пъти да проверявате номерата и ключовите фигури, така че да няма грешки. И едва тогава можете да мигнете документа и да го изпратите за подпис на техническия директор. Той задължително трябва да го одобри, преди да бъде предаден.

Видео.

Оставете Коментар