Как се провежда изпит


Провеждането на експертиза с всякаква степен на сложност е отговорно събитие. Например техническа експертиза при произшествие. Правилата за неговото прилагане се уреждат с постановление на правителството на Руската федерация през 2003 г. Целта му е да се установи дали съществуват обстоятелства, които засягат получаването на застрахователни обезщетения. Такива обстоятелства могат да бъдат вреди на автомобила и тяхната природа, причините за появата им, както и разходите за ремонт на автомобила след произшествие. Всички тези аргументи са предвидени в договора за задължително застраховане на превозни средства.

Вие нямате право да провеждате такъв преглед сам. За тази цел обикновено се назначава специална комисия от държавния експертен център. Вярно е, че техните действия могат да бъдат забавени, така че можете да се свържете с независимо бюро на експерти.

Преди да поверите изпита на частни лица, трябва да сте сигурни, че разполагат с достатъчно квалификации и документи, за да подкрепят този факт. Експертите могат да се извършват от професионален техник-експерт. Преди да започне работа, той трябва да представи документ, потвърждаващ факта, че той отново е бил атетиран и е влязъл в държавния регистър.

Техническият експерт трябва да е в експертното бюро в постоянното работно място, той трябва да е основният за него. Обърнете внимание - експертната организация трябва да бъде регистрирана като юридическо лице и в нейния статус проверката трябва да бъде посочена като основна дейност.

При кандидатстване за помощ експертите трябва да подадат писмена молба и да сключат договор за предоставяне на услуги. Договорът трябва да включва цялата информация, необходима за предоставянето на услугата. Включително въпросите, които трябва да бъдат решени по време на одита, както и условията и отговорностите на страните.

Видео.

Оставете Коментар