Небрежността в стил на бизнес пречи на кариерата

Защо небрежност в бизнес стил може да попречи на кариерното развитие? Има няколко обяснения за това. Най-простото нещо е свързано с известната поговорка, че хората са посрещнати от дрехи. Ненавистното и пренебрегнато лице в мента или неправилно вдигнало дрехи не предизвиква доверие и уважение. Той ще се нуждае от много повече усилия, за да докаже, че неговият професионализъм отговаря на изискванията. Но това не винаги има време: много често това са първите минути на бизнес преговорите, които определят резултата.

Въпреки това, народната мъдрост не е единствената причина, поради която небрежността в бизнес стил може да попречи на кариерното развитие. Ако това отношение към дрехите беше свързано само с първото впечатление, ситуацията може да бъде коригирана. Въпреки това, неточността ви позволява да извлечете редица изводи, които не се показват във ваша полза, докато са доста стабилни. Какво може да мислите за човек, който не спазва кода за облекло? Помислете, например, върху две решения.

Първо, той не уважава фирмата, в която работи. Съществуват определени правила за стил на работа, които всички служители трябва да спазват. Понякога дори е написано в специални инструкции. По-специално на жените не се препоръчва да поставят твърде високи токчета и блестящи орнаменти в офиса. Ако не следвате инструкциите, то за другите (и най-вече за ръководството) това ще бъде индикация за неразбираемостта ви в работата. Така че, в насърчаването на стълбата на кариерата.

На второ място - това лице не притежава качества, то е необходимо в положение, по-високо от това, което сега заема. Въз основа на това какво е извлечено това заключение? Всичко е доста очевидно. Небрежност в бизнес стил означава невъзможност да се следваш, хлабавост, безотговорност, несигурност. Продължаване на тази серия може да бъде доста дълго време, и всеки от нейните компоненти ще бъде отрицателен по отношение на вашите резултати. Насърчаването на кариерната стълбица често се дължи на факта, че от една страна ставате подчинени на по-малко хора, от друга - вие сами започвате да придобивате определени управленски правомощия.

И се оказва, че небрежност в бизнес стил се отразява във всеки от тези моменти. Така че ръководството може да заключи, че ако не можете да погледнете правилно, дори ако сте под контрола на голям брой хора, тогава намаляването на контрола ще доведе до още по-негативни последици. Що се отнася до способността за управление на другите, това изисква не само уважение, което е доста трудно да се направи, като е в неподходяща форма, но и да служи като пример за другите. Ако приемем, че останалите компоненти на професионализма са на правилното ниво, ръководството може просто да не иска да служите като пример за служителите поради страх, че те ще копират вида ви.

Но най-простата причина, поради която небрежността в бизнес стил възпрепятства кариерното развитие е човешките отношения. Дори човек, напълно лишен от всякакви предразсъдъци, не изпитва положителни емоции, комуникирайки с небрежните и недобросъвестни събеседници. Вашата небрежност ще се отвърне от вас и колеги, шефа и други хора, превърнали се в най-популярния човек в отбора.

Видео.

Оставете Коментар